Rólunk

A Jézus Társasága Alapítványt (JTA) 1991-ben alapította az újra alakuló Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, azaz a magyar jezsuiták. Az Alapító Okirat itt olvasható.

A JTA a jezsuiták széleskörűen végzett munkáit támogatja, elsősorban oktatási, nevelési, kulturális és szociális területeken, hogy a kitűzött célok sikeresen valósuljanak meg.

Teszi mindezt az Adománygyűjtő Szervezetek Önszaetikusadomanygyujto_logobályozó Testületének minősített tagszervezeteként, átláthatóan, dokumentált adománykezeléssel.

Felnőttképzésben 2010 óta sikeresen folytatja munkáját a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében a Lehetőségek Iskolája, melynek célja a funkcionális analfabétizmus visszaszorítása, az általános iskolai végzettség megszerzésének támogatás, munkanélküli felnőttek érettségihez jutásának elősegítése, és munkaerőpiaci helyzetük javítása. Ez az oktatási tevékenység önkéntesek bevonásával, szakmai programvezető irányítása alatt zajlik.

Alapítványunk megfelelő keretet teremt az összefogására, a szociális együttműködésre. Hitre, vagy nézetekre tekintet nélküli társadalmi szintű párbeszéd elősegítésre, közösségépítés, közösségfejlesztés formájában akár rendezvények, közösségi programok szervezésére és lebonyolítására, vagy online, illetve nyomtatott sajtó, publikációk számára.

Kulturális céljaink eléréséhez, szélesebb körben történő megszólításhoz színvonalas kórus és más zenei koncertek is hozzájárulnak. Alapítványunk elősegíti és lehetőségeihez mérten támogatja a társadalmi szolidaritást erősítő, szociális érzékenységet növelő önkéntesség megszervezését, így már évek óta önkénteseket fogadó szervezetként is működik a JTA.

Adománygyűjtéseink, kulturális és mentálhigiénés programjaink segítik a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegeket, kisebbségeket, határon túli magyarokat.