Oázis – ahol meghallgatnak

Az Oázis – ahol meghallgatnak a legősibb szerzetesi tevékenységet – a meghallgatást – kínálja a ma emberének Budapest belvárosában. Az Oázis az egyetlen olyan lelkigondozó szolgálat Magyarországon, ahol várólista nélkül és térítésmentesen lelkigondozói beszélgetés keretében, korszerű pasztorálpszichológiai és mentálhigiénés ismeretekkel, a különféle élethelyzetekben szükséges információval fogadjuk a betérőket a hét öt napján. Társadalmi felelősségvállalásunkkal – elsődleges célcsoportunk a fiatal felnőttek és családok – egyéni és csoportos lelkigondozó jelenlétünkkel a „több Élet”-et szolgáljuk. A szerzetesrendek által delegált és civil szakemberek csapata egyben kapu is az egyház felé.

Küldetésünk, hogy képzett segítő szakemberként jelen legyünk a hozzánk betérő, fiatal felnőttek, egyedülállók és családosok számára. Lelkigondozói találkozásban meghallgatni és kísérni a minket felkeresőket, hogy találkozzanak Isten szeretetével és elfogadásával, önmaguk értékességével, erőforrásaikkal, és ezekkel élni is tudjanak.

Alapértékeink: jól képzett, felkészült szakértői csapat; hiánypótló szolgáltatás; prevenciós hatás; azonnaliság; releváns és friss információk más szolgálatokról és szakemberekről; alacsonyküszöbű ellátási forma; spirituális kérdések; pre-evangelizációs hatás; csoportos önismereti lehetőségek; modell-nyújtás, „jó gyakorlat” és együttműködő hálózat építése

Az Oázis Csapata – Jel és forma

Csapatunkat 27 szakember alkotja (3 fő 2,5 státuszon biztosítja a szolgáltatás szakmai, adminisztratív, forrásteremtő és fizikális hátterét, 23 fő önkéntes és 1 megbízott családterapeuta dolgozik velünk). Munkatársaink többféle szakirány képviselői (lelkigondozó, mentálhigiénés szakember, pszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichiáter, szupervizor, pszichodráma vezető, pasztorális tanácsadó, gyásztanácsadó, családi életre nevelési tanácsadó és MFM-munkatárs, családterapeuta, logoterapeuta, lelkivezető).

 Minőségbiztosítás a stabil, magas szintű és fenntartható működése érdekében

 A minőségi szolgáltatás hosszú távú fenntartása érdekében belső képzéseket szervezünk munkatársaink számára:

2016-ban a gyász és veszteség kezelése témakörét önismereti csoport keretében dolgoztuk fel. 2017-ben az OH-kártya pszichológiai módszertanával ismerkedtünk, a következő hónapokban (2019-ben) munkatársaink a rendszeressé váló tapasztalati teológiai műhelymunka mellett a gyermekek és fiatalkorúak pszichopatológiájában mélyedhetnek el és a fókuszorientált képzés alapismereteit sajátíthatják el.

  • Munkatársaink egyénileg is képzik magukat, így többen pszichodrámában, művészetterápiában, monodrámában vagy lelkivezető képzésben vesznek részt.
  • Folyamatosan fejlesztjük és frissítjük a delegálási listánkat, adatbázisunkat és építjük szakmai kapcsolatainkat.

Küldetésünk megvalósításához stabil működtetés szükséges, melynek hosszú távú biztosítását folyamatosan keressük, hogy az országban egyedülálló várólista nélküli egy vagy néhány alkalmas találkozásokat, továbbá lelkigondozói folyamatokat és csoportos alkalmakat kínálhassunk.

Tapasztalatunk szerint a tb-alapú ellátásba vagy pszichoterápiás folyamatba csak akkor jutnak az emberek, ha már kórházi kezelésre szorulnak vagy ha meg tudják fizetni a lelki egészséget támogató, helyreállító segítséget. Így az Oázisban a professzionális segítők által biztosított egy/ néhány alkalmas ingyenes segítő találkozás vagy hosszú távú kísérés még ma is hiánypótló.

2018-ban 1219 órában voltunk nyitva egyéni beszélgetések számára, nyáron is csak két hétre zártunk be (+ a Mobil Oázis alkalmai és a csoportok). Ez alatt az időszak alatt a korábbiakhoz hasonlóan több mint 300 főt tudtunk segíteni, 479 találkozás alkalmával. Visszatekintve az első évre (2014), ma már közel kétszer annyi embert fogadunk, majdnem háromszor annyi találkozás keretében. Az igényekre válaszul 2018-ban folytattuk a hosszú távú lelkigondozói kísérést, ebbe a tevékenységbe már több önkéntes is bekapcsolódott, így összesen 68 fő részesülhetett rövidebb vagy akár fél éves hosszabb távú lelkigondozói folyamatban.

Hálásan köszönjük támogatóinknak, köztük a Köztársaság Elnöki Hivatalnak és az Országgyűlési Hivatalnak, hogy hozzájárultak mellyel szolgálatunk 2018. évi működésének biztosításához.

Frissítve: 2021. július 23.