Magyar cigány értelmiségi fiatalok kettős identitásának erősítése (2013)

A program célja az volt, hogy a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium tíz diákjával megismertethesse határainkon túl élő romák és magyarok életének egy kis részletét. A program meglátásunk szerint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy roma szakkollégiumi hallgatóink erdélyi útjukon szerzett tapasztalatokat átbeszélve elgondolkozhassanak az identitás kérdéskörén, még intenzívebben magukévá tegyék és hasznosítani tudják további életük során az itt szerzett tapasztalatokat. Ezen túlmenően meghatározó élményt jelentett a programban résztvevők számára, hogy megismerhették Erdély egy részét és meríthettek a magyar történelemből és kultúrából, ill. láthatták, hogy a magyar és cigány történelem miként fonódik össze, nemcsak Magyarországon, hanem Erdélyben is. A programban tíz roma szakkollégistánk vett részt, őket a JRSZ tanulmányi vezetője kísérte el. A program 2013. február 1-4. közt valósult meg.

A program teljes egészében a Bethlen Gábor Alap támogatásából jött létre 2013-ben.

Frissítve: 2021. július 23.