Jezsuita Sziget a “Család szinódus” előtt

A Jézus Társasága Alapítvány 22 éves fennállása óta számos különféle projektet, szép és hosszú távon is értékteremtő programot valósított meg: az ifjúságitábor-lakóktól a posztgraduális tanulmányaikat végző PhD-hallgatókig több százan köszönhetik jövőjük megalapozását az alapítványnak. A JTA egyik fő tevékenységi területe a keresztény ifjúsági programok megvalósítása (pl. Gyökerek tábor – határon túli fiatalok anyaországi vendégtábora). Az alapítvány másik hasonlóan jelentős pillérét az informális felnőttképzési programok jelentik. Ezek a programok pedig az alapítvány által támogatott jezsuita felnőttképzési intézet, a Faludi Ferenc Akadémia égisze alatt futnak, a Párbeszéd Házában.

Immáron negyedik alkalommal szerveztük meg koncentrált „tanévkezdő” programsorozatunkat, a Jezsuita Szigetet. A Jezsuita Szigetünk célja minden évben célközönségünk egy új társadalmi kérdés irányába való érzékennyé tétele. Helyszíne a Párbeszéd Háza, amelynek célja: a társadalmi, kulturális és vallási különbözőségből fakadó távolságok áthidalása, különböző szempontok dialógusának megteremtése egy harmonikusabban működő sokszínűség érdekében. Érzékeljük, hogy az Párbeszéd Házában otthonra lelt közösségek tagjai sok szempontból problematikus élethelyzetben vannak. Egyedül maradt idős embereknek, csonka családoknak, szegényeknek, hajléktalanoknak, kóborló gyerekeknek, útjukat kereső fiataloknak van szükségük támogatásra. Úgy gondoljuk, hogy nonprofit civil szervezetként a legfőbb dolgunk, amit meg is tehetünk és meg is kell tennünk, hogy ott álljunk mellettük (szakmai és lelki tanácsadóként).

2014 szeptember végi programunkkal az volt a célunk, hogy a Párbeszéd Házában működő műhelyek és közösségek tevékenységét megmutassuk, és egyúttal egy társadalmi szempontból fontos irányba tereljük aktivitásukat. 2014-ben a témánk az ENSZ célkitűzéséhez és a pápai szinódushoz is csatlakozva a család. Audiovizuális, irodalmi, tudományos oldalról is közelítünk fő témánkra, ezzel igyekeztünk minél több érdeklődésű területet lefedni és látogatottságunkat maximalizálni. A különböző kifejezésmódok alternatívákat jelentenek a közös utunkon, hogy a figyelmünk tárgya sokszínűen juthasson kifejezésre személyes életünkben. A családról való párbeszéd különösen aktuális volt, hiszen az ENSZ a 2014-es év kitüntetett témájává választotta, és a Vatikán szintén ez évben hívja össze a családügyi püspöki szinódust.

Témánknak nem csak egy hetet szántunk. Két nagy volumenű programunk, az interaktív mesekönyv-kiállítás (október elejéig) és a filmklub (decemberig havonta egy vetítés) a Jezsuita Sziget után volt elérhető. Tehát a családról való közös gondolkodást nem zártuk le.

Fontosnak tartottuk, hogy a témát több oldalról megvilágítva, és az érdeklődőket is bevonva átbeszéljük. Szerettünk volna a felmerülő problémákkal, kihívásokkal kapcsolatban megoldási javaslatokkal szolgálni meghívott előadóink (pszichológusok, családterapeuták, szerzetesek, szülők, házaspárok, művészek) segítségével. Vállalásunk, hogy hiteles, példaképnek tekinthető, különböző generációkat képviselő családos emberek mutassák fel azokat az értékeket, amelyek a családból fakadnak, de egész társadalmunk életére kihatnak.

Amellett, hogy programjainkkal igyekeztünk kicsiknek-nagyoknak is a kedvében járni (interaktív mesekönyv-kiállítás, gyermekfoglalkoztató, filmvetítés, néptánc, előadás a családok zenekultúrájáról), szerettünk volna minél több szülőt és családtervezésben gondolkodó fiatalt invitálni szakértőkkel való beszélgetéseinkre, olyan kérdésekről, mint: szabadság vagy elköteleződés, mitől is válik boldog otthonná egy család, mi köze a társadalomnak a családi tűzhelyhez, mit mond hitünk a családról. Fontosnak tartjuk, hogy a házunkban találkozó és működő ifjúsági közösségek (CsüCsop, Szentjánosbogár) is megosszák tapasztalataikat az újonnan érkező fiatalokkal, és az ide érkező keresztény gondolkodású szülők és előadók is példákkal tudjanak szolgálni más szülőknek, és párbeszédre ösztönözzék a fiatalokat.

Kitüntetett figyelmet fordítottunk a férfi és női szerepekből fakadó hagyományos értékek újragondolására és az ezzel kapcsolatos aktuális kérdések megválaszolására. Vendégeink között tudhattuk Zöldy Pált és Zöldyné Szita Zsókát, akik műhelyeket teremtettek a hiteles nemi szerepek elsajátítására, gyakorlására. A Jezsuita Szigetünkkel induló filmklub alkotásait is abból a szempontból válogattuk, hogy képeket adhassunk a családon belüli generációk, nemek helyzetéről, modelljeiről és esetleges hiányosságairól.

Hetünk célja természetesen nemcsak a tanítás és példamutatás, hanem a gyerekek és felnőttek szabadidejének kellemes kitöltése is volt : zenével, tánccal, kiállítással, élménypedagógiára épülő foglalkozással, filmvetítéssel. A hét minden napján az egymásra találás és a közösségépítés helyszíne voltunk.

A program teljes egészében a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg 2014-ben.

Frissítve: 2021. július 23.