„EURÓPAI KERETEK” JTA-OCIPE projekt

Az JTA-OCIPE „Európai Keretek” projektjében két jelentős kiadványt hívott életre, két együttműködő partner segítségével.

Az első projektelem az Európai Értékrend Vizsgálat (EVS) 2009-es magyarországi adatfelvételének feldolgozásában és publikálásában való közreműködés volt. A projekt ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy az Európai Unió lehetséges fejlődési irányai jobban értelmezhetővé váljanak a lakosság értékrendjének változásának ismeretében és annak európai összehasonlításában, illetve tevékenységünk elősegítse azt a kormányzati munkát, ami az Unió polgár közelibbé tételét célozza. A társadalmi értékek megfogalmazódása jelentik azokat a referencia pontokat, amelyek lehetővé teszik a társadalmi intézmények céljainak és struktúráinak alakítását. A közösen elfogadott értékek támogatása és intézményi megvalósításának a jó kormányzás számára ad folyamatos feladatot politikai, gazdasági és kulturális szinten. Az Európai Értékrend Vizsgálat ennek a tevékenységnek biztosít monitort, azaz hogyan alakulnak a társadalomban ezek a kiemelt értékek, többek között a kormányzás hatására. Célunk annak elérése, hogy ezek a visszajelzések nemcsak a kormányzat, hanem az egyházak és civil szervezetek számára is nagyon fontos referenciát jelentsenek. Az első EVS adatfelvételre 1981-ben, Nyugat-Európában került sor. A kutatást később Közép–Európában is kellő alapossággal többször elvégezték, számos ország elkészítette saját ország-beszámolóját. Ennek a sorozatnak része a magyarországi helyzetet tükröző 500 példányban készült kötet, és az azt követő népszerűsítő munka. Az OCIPE a munkát a PPKE-BTK-val együttműködésben valósította meg.

A projekt másik elemeként az OCIPE olyan Európa-tanulmányokat jelentetett meg „A Szív” lelkiségi és kulturális folyóirattal együttműködésben, melynek célja az európai eszmék népszerűsítése. A folyóirat 2011. januári számának válogatott témái az európai eszmét kutató és népszerűsítő civil szervezetek témáihoz kapcsolódnak. A cikkek legtöbbje Az EU és a tagállamok, ill. az EU és a polgárok kapcsolatát, dolgozza fel. A tanulmányok összefoglalóan az Európai Unióval, az európaiság eszméjével, illetve Magyarország Európai Uniós elnökségével foglalkoznak.

A projekt a Külügyminisztérium támogatásával valósult meg 2010-ben

Frissítve: 2021. július 23.