Belvárosi Csend (2019)

A Jézus Társasága Alapítvány elsődleges célkitűzései között szerepel a Jezsuita Rend kulturális tevékenységeinek támogatása. A jezsuiták nagy hangsúlyt helyeznek a sokszínű társadalom megjelenítésére és párbeszéd folytatására programjaikon keresztül is, ennek köszönhetően teret engednek a különböző kulturális programok és művészeti ágak bemutatkozásának. E tevékenységek lelkiségi és kulturális központja a Párbeszéd Háza (PH), mely a Józsefváros szívében, a Horánszky utca 20. szám alatt található. A Ház a teremtő párbeszédet szolgálja a hit, a kultúra és a társadalmi igazságosság területén. A programok között konferenciák, könyvbemutatók, előadások, műhelyfoglalkozások, kiállítások, koncertek, filmklubok szerepelnek. Rendszeres vendégeink neves közéleti és egyházi személyiségek, fiatal és már befutott művészek.

Hamvazószerdától pünkösdig a korábbi évek hagyományait követve újra lelki töltekezésre hívtuk az elcsendesedni vágyókat. Társainkkal (lelkiségi közösségek, Jézus Szíve Jezsuita Templom, Jézus Szíve Társasága, Oázis) közösen, a Manréza Spirituális Központ időszakos programjait is beleértve, több mint 60 lelki programot kínáltunk az érdeklődőknek.

A programsorozat fókuszába – a Hivatás Évéhez kapcsolódva – a hivatást helyeztük. Az értékközpontú párbeszéd mellett teret engedtünk a művészeteknek is. Igyekeztünk a hivatás témáját a lehető legtöbb oldalról megközelíteni, hogy fiatalokat és időseket egyaránt megszólítsunk. Módszerek tekintetében is színes volt a programsorozat, hiszen a fotómeditációtól az interaktív előadáson túl, a műhelyekig számos formában foglalkoztunk a hivatás témájával.

Idén először széles nyilvánosságot adtunk a programfüzetnek, melyet nem csupán a közvetlen környezetünkben terjesztettünk, hanem az Új Ember mellékleteként is behúzásra került 26.000 példányban. Emellett még a következő sajtóorgánumok online és print felületein is hirdettük a programsorozatot: Magyar Kurír, Új misszió, Keresztény Élet, A Szív és a Képmás magazin.

A programfüzetben szereplő események közül a Párbeszéd Háza Vászonkrisztus sorozata bizonyult a legnépszerűbbnek, teltházas volt mindegyik alkalom a sorozatban. Az események filmvetítésből, majd az azt követő társadalmi kérdéseket érintő beszélgetésekből épültek fel. Ezekre a vetítésekre olyan filmeket választottunk, amelyek a Krisztus ihlette megváltás utakat mutatják be. A beszélgetésekre a politika, a gazdaság, a tudomány és a művészet avatott és ismert képviselőit hívtuk meg, mint például Máté-Tóth András valláskutató, Várszegi Asztrik OSB és Makláry Ákos görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke.

Ezenkívül nagyon népszerű volt a zengő meditáció egymást követő 2 alkalma is, összesen mintegy 100 résztvevővel. A meditáció első része mindig csendes. Egy rövid testérzékelő ellazítás után lehetőség van arra, hogy a résztvevők felismerjék azokat a dolgokat, amiért az életünkben hálát adhatnak Istennek. A félórás csendmeditáció után hangfürdő következik. A sokszínű hangfürdő során különböző hangszeres blokkok váltakoztak, lágyabb és erőteljesebb rezgések hullámzásával. A visszajelző körben különféle élményeiknek adtak hangot a résztvevők. A megosztás egymástól teljesen eltérő, egymást kiegészítő élményei érdekes közösséget teremtettek: a hétköznapi életben nagyon ritkán tapasztalt dolog történt. Egymásnak feszülő, eltérő észlelések, élmények, az ezekről való őszinte, személyes megosztások ütköztek úgy, hogy ebből nem alakult ki vita, illetve némelyekben feljött feszültség a megosztás közben, hallva a sokszínű érzéseket, feloldódott az egymásnak szentelt figyelem a csend terében. Csoda történt most is: megtapasztalhattuk békésen, egymásra odafigyelve, szeretetteljes légkörben mindenki egyediségét, ahogyan a zengő meditáció alatt átélt élményeikről, érzéseikről meséltek, miközben isteni teremtettségünk közös tudata lengte be a termet.

Idén először bekerült a Faludi Ferenc Akadémia filmklubjainak hirdetése is a programfüzetbe. A filmklub középpontjában a látható és láthatatlan állt, vagyis hogy hogyan értelmeződik a film nyelvén életünk legmélyebb valósága, ami érzékszerveinkkel többnyire megragadhatatlan.

A Belvárosi Csend részeként szerveztük meg 2019-ben a Jezsuita Sziget programsorozatot. Ennek részeként került megrendezésre az „Amit alkottam, jó” címmel meghirdetett képzőművészeti pályázat keretében kiválogatott legjobb 40 alkotásból nyílt kiállítás, amely egyben a Faludi Galéria nyitó kiállítása volt. A pályázatra több mint 100 alkotás érkezett és egy 7 személyes zsűri választotta ki a kiállításra méltó 40 legjobban sikerült alkotást.

A Faludi Galéria – a Párbeszéd Háza kiállítóterének neve 2019 tavasza óta – missziója a transzcendens vonzásában alkotó kortárs képzőművészeknek teret adni.

A Jezsuita Sziget legsikeresebb programja, melyen több mint 120 résztvevő jelent meg, Kajtor Domonkos SJ Tényleg én vagyok én? című előadása volt a Szent Ignác-i emberképről. A pszichológiában szakavatott fiatal jezsuita előadásában Szent Ignác szemével és pszichológiai úton közelített az emberi életúthoz, az elégedettség és a személyes küldetés megtapasztalásához és e fogalmak egymáshoz való viszonyához. Különböző modellekről hallhattunk, melyek a személyiség kialakulását vagy épp annak formálódási fázisait leíró, befolyásoló tényezőkről szóltak.

Kísérleti jelleggel mutattuk be az Egyszemélyes passió című egyszemélyes szakrális bábjátékot 16 éven felüli érdeklődőknek Horváth Márk bábművész közreműködésével, a Magyar Bábjátékos Egyesület támogatásával. A darab Krisztus kínszenvedését mutatta be. Horváth Márk régi gyerekkori emlékeiből kiindulva alkotta meg személyes történetét, amit a mesélhetőség kedvéért passiójátékba ágyazott. Az előadásban három ember viszonya manifesztálódott a Kálváriához: a naiv hittel rendelkező ministránsfiúé, a Mester passióját végigjátszó ácsé, és Horváth Márké.

Szintén a Jezsuita Sziget részeként került megrendezésre egy egész napos lelki nap A gazdagok hivatása címmel. Ebben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Jezsuita Menekültszolgálat és a 72 Tanítvány Mozgalom volt partnerünk. A lelki napon mintegy 80 rászorulókkal foglalkozó személy vett részt.

Hálásan köszönjük nagylelkű támogatóinknak, köztük a Józsefvárosi Önkormányzatnak, hogy hozzájárultak gazdag programjaink megvalósításához. 

Frissítve: 2021. július 23.