Adjatok abból, amit kaptatok! – Jezsuita Szociális Alap (2018)

A magyar jezsuiták templomaiban és intézményeiben számottevő szociális munka folyik, gondoljunk csak a jótékony célú perselyes gyűjtésekre, a karitászra vagy egy-egy rászoruló támogatására. Az alábbiakban ezeket vesszük számba, külön is bemutatva egy-egy nagyobb szabású kezdeményezést. Közben azt vizsgáljuk, vajon mi történik a támogatások hatására, és mivé válik a kapott ajándék. Legyen részese Ön is szociális küldetésünknek! Kérjük, tegyen hozzá a jezsuita Szociális Alaphoz, hogy a további években is nyújthassunk helyi támogatást a rászorulóknak! Jacsó Annamária és Nagy Luca forrásfejlesztők írása

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 2002/2003-tól indult el a szeretetszolgálat program, mely mára az érettségi előtt álló diákok kötelező közösségi szolgálatának alapja lett. Az iskolában a programot Pedro Arrupe atyáról, a jezsuita rend korábbi generálisáról nevezték el; ő volt, aki megfogalmazta a „másokért élő ember” eszményét, s aki újra a jezsuita oktatási és nevelési munka középpontjába állította a szociális gondolkodást. Az iskola pedagógiai munkájába beépített Arrupe-programban mindig a 9-ikes évfolyam diákjai vesznek részt.

A program célkitűzése az évek alatt változatlan maradt: a diákok megtapasztalhatják az adás örömét és az elfogadás képességét, megismerik jobban önmagukat, tágul világképük, és a társadalomra nyitottabb, felelősebb fiatalokká válhatnak. A célt a program hat hónapon át végzett rendszeres feladatvállalással kívánja elérni. A diákok különböző területek között választhatnak feladatot, amellyel heti rendszerességgel 1-1,5 órát töltenek el. Így vállalhatnak szolgálatot idősgondozásban, hátrányos helyzetű kisiskolások korrepetálásában, együtt lehetnek fogyatékkal élő fiatalokkal, látogathatnak beteg gyerekeket kórházban, és vannak olyanok is, akik a miskolci hospice-ban segítenek.

Az iskola tanulói az elmúlt évben 18 intézményben vállalhattak szolgálatot. A szeretetszolgálatban végzett feladat része a törvény által előírt 50 órának, de vannak olyan diákok is, akik később is folytatják. Az iskolából elballagva az öregdiákok is megfogalmazzák, mennyire meghatározó élmény volt a szeretetszolgálat, mely tapasztalat felnőtt életük több területére is hatással van. Nyitottá váltak a társadalom peremére szorult emberek iránt, egy-egy helyzetben nem félnek döntéseket hozni, és érzelmileg kiegyensúlyozottabbak.

A marosvásárhelyi szeretetszolgálat

Miskolci mintára született meg a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi és Főiskolai Lelkészségen is a szeretetszolgálat, melyben a hallgatók a tavaszi félévben öt alkalommal összesen tíz órát töltenek karitatív tevékenységgel. A helyi jezsuita közösség a program kereteinek kialakításában, a hallgatók lelki kísérésében vesz részt. A program indulásakor a hallgatók először megismerkednek azokkal a szervezetekkel, ahol szolgálatot teljesíthetnek, valamint a korábbi tapasztalatok alapján személyes élményekkel is gazdagodhatnak. A cél az, hogy egyetemi tanulmányaik során szerzett tudásukat valódi tapasztalattal egészítsék ki, és ráérezzenek, milyen nagy szolgálat valakihez odafordulni, személyes kapcsolatot ápolni, meglátni a szükséget szenvedőt.

A kezdő alkalommal arra kérik őket, igyekezzenek olyan terepre menni, ami valamiképp új számukra, kihívást hordoz a szolgálat, de mégsem megterhelő, jó szívvel tudnak jelen lenni. Lehetőség nyílik hátrányos helyzetű gyereket korrepetálni, fogyatékkal élő gyerekekkel játszani, öregotthonokban időseket látogatni, de saját ötletet is behozhatnak a hallgatók. Akik ugyanazt az intézményt választják, csoportban indulnak útra, s így közösségben élik meg a segítő szolgálatot. A félév során lehetőség nyílik a csoportos reflexióra és egy-egy jezsuitával a személyes beszélgetésre is. Ennek a támogatásnak, lelki kísérésnek köszönhetően többen ráéreznek a feladat ízére. A visszajelzésekből kihallatszik, hogy az egyetemisták az együttlétek során megtapasztalják saját határaikat, kihívásokat élnek át. Ugyanakkor azt is megélik, hogy a segítés, a szeretetből valaki mellé állás, az odaadott minőségi idő számukra is ajándékot ad, nem múlik el nyomtalanul, a segítő hozzáállás képes átalakítani az életüket más területeken is.

Tanodások a roma szakkollégiumban

A Jezsuita Roma Szakkollégium hallgatói között többen vannak, akik fiatalként tanodába jártak, vagy jelenleg is ott végeznek önkéntes szolgálatot. Ez a személyes tapasztalat adta számukra a motivációt, hogy szakkolis éveik alatt visszaadjanak abból, amit egykor kaptak, és jelenlegi társaikat is bevonják ebbe az önkéntes tevékenységbe. A szakkollégium jó kapcsolatot ápol a pátkai, az öcsödi és a csörögi tanodákkal.

Idén tavasszal a szakkollégisták szervezésében a Pest megyei Csörög községben működő tanodából érkezett egy 30 fős csapat a kispesti szakkollégiumba. A csapat tagjai között hátrányos helyzetű, nehezen tan ló fiatalok voltak az első osztályos kisiskolásoktól kezdve a kamasz korosztályig. Önmagában már az utazás is nagy élmény lett volna nekik, hiszen legtöbbjük még sosem járt Budapesten. A meglepetésekkel tarkított nap programjáról és a jó hangulatról a szakkollégisták gondoskodtak: a gyerekeknek lehetőségük nyílt anyák napi ajándékokat készíteni, sorversenyeken próbára tenni ügyességüket, a focimeccseken csapatban összemérni erejüket.

A kevésbé aktív időt személyes beszélgetésekkel töltötték ki a résztvevők, s a kötetlen beszélgetéseknek köszönhetően barátságok, ismeretségek szövődtek. A szakkollégisták személyes történeteik, gyerekkori nehézségeik és motivációjuk megosztásával példát állítottak a fiataloknak, akik maguk is megerősödtek abban, hogy merjék vállalni álmaikat, vágyaikat. Többen ezeknek a beszélgetéseknek a hatására mondták el, hogy szeretnének tanulni, szakképesítést szerezni, jó szakemberré, a társadalom hasznos építőkövévé válni. A rendezvénnyel gyümölcsöző kapcsolat indult el: több szakkollégista önkéntes szolgálatot vállalt a tanodában, volt, aki például táncot tanított a gyerekeknek. A szakkollégisták visszavárják a fiatalokat, karácsonyra ismét jönnek hozzájuk, a gyerekek ezúttal műsorral készülnek a vendéglátóknak.

Betegek és haldoklók lelki támogatása

A miskolci jezsuita közösségben élő, 93. életévében járó Csókay Károly atya minden héten látogatja az időseket, betegeket. Évekkel ezelőtt, amikor a miskolci Avas-Déli Isteni Ige Templom plébánosa volt, az akkori esperes megkereste a plébániákat, hogy vállaljanak beteglátogatást a városi kórházban. Akkor Károly atya ezt nagy megtiszteltetésnek vette, s a szolgálatot az- óta is töretlenül végzi. Így tölti minden hétfő délutánját a hospice-ban, péntek délutánjait pedig a kórház pszichiátriai osztályán, ahol a betegekkel beszélget, gyóntat, de ha kérik, a betegek szentségét is kiszolgáltatja. Ahogy fogalmaz: „Megyek, amikor hívnak, és menni kell, ha kell, akár éjszaka is”.

A miskolci pszichiátriai osztályon beszélget, imádkozik a betegekkel, elmondja nekik, hogy az Úr mindenkit szeret. Az osztályon vannak szenvedélybetegek, akik leggyakrabban a droghoz nyúlnak, mert abban keresik életük nehézségeire a megoldást. Károly atya őket is hívja, hogy akár egy pár percre is, de imádkozzanak vele.

A legfontosabbnak talán a hospice-ban töltött szolgálatát tartja, hiszen ott végstádiumban lévő daganatos betegekkel találkozik. A beszélgetések során igyekszik lelkileg megerősíteni a rászorulókat, s kéri, hogy szenvedésüket ajánlják fel imájukban. De sokszor együtt fohászkodnak a családokért, a hozzátartozókért, a Szentatyáért, a püspökökért, a papokért, a lelkipásztori hivatásokért. Vannak aztán, akik nem élnek a lelki beszélgetés mindenkinek felajánlott lehetőségével, mondván, nem hívők. Károly atya azonban ha csak pár percre is, melléjük is odaül, és akkor, ahogy mondja, „emberileg kérdezem, hogy vannak”. Ahogy mondja, mindezt nagyon szívesen teszi, örömmel megy a betegekhez, mert így tudja „megmutatni az Úr Jézus szerető arcát”.

Adománygyűjtés a jezsuita Szociális Alap javára

A magyar jezsuita rendtartomány az intézményeiben, kezdeményezései által kiterjedt, szerteágazó és sokszínű szociális tevékenységet végez. Templomainkban, a helyi színtereken is számottevő szociális és jótékony munka folyik, gondoljunk csak a jótékony tevékenységeket támogató perselyes gyűjtésekre, a karitász tevékenységére, vagy egy-egy rászoruló család, személy támogatására.

A jezsuiták által alapított Jézus Társasága Alapítvány azzal a céllal hozta létre a Szociális Alapot, hogy ehhez a sokfelé ágazó szociális tevékenységhez nyújtson támogatást. Az alapítvány a helyi igényeknek megfelelően anyagi támogatást biztosít a szociális tevékenységet végző jezsuita intézményeknek és kezdeményezéseknek, ahol lehetőséget teremtenek a hátrányos helyzetű felnőtteknek, menekülteknek és rászorulóknak a továbblépésre, hogy ők is kibontakoztathassák tehetségüket, bátran merjenek álmodni.

Legyen részese Ön is szociális küldetésünknek! Kérjük, tegyen hozzá a jezsuita Szociális Alaphoz, hogy a további években is nyújthassunk helyi támogatást a rászorulóknak!

Támogatását utalással a Jézus Társasága Alapítvány

11100104-18064333-12000007 (CIB Bank Zrt.)

számú bankszámlaszámára küldheti.

Postai befizetéssel is célba juttathatja adományát, ehhez kérjük, a mellékelt csekken karikázza be a „Szociális Alap” megjelölést!

A kampány időtartama: 2018. december 1. – 2019. március 31.

Jótevőink összesen 1.493.120 Ft-ot adományoztak a Szociális Alap javára.

Isten fizesse meg jó szándékukat!

Frissítve: 2021. július 23.