“Barátaink” gyűjtések

Minden évben egyszeri alkalommal, a Barátainknak újsághoz kapcsolódóan, az őszi kiadványban meghirdetésre kerül, hangsúlyozott kiemelés nélkül egy, kifejezett cél projekt nélküli gyűjtés. Ezeknek a gyűjtéseknek az eredményei a Jézus Társasága Alapítvány általános költségeinek fedezetére, illetve eseti támogatási igények fedezésére szolgálnak. Leggyakrabban a Barátainknak újság kiadási költségeinek egy részének fedezetére kerülnek felhasználásra, olykor egy helyi közösség kérése – például a miskolci gimnázium énekkarának, meghívásra történő külföldi kiutaztatására – kaphat belőle támogatást.

Baratainknak_2013_2-page-001BARATAINKNAK 2015 OSZ_BIG-cimlap

Az Alapítvány célja ezekkel a gyűjtésekkel is  a közhasznúság szolgálata, illetve az ignáci lelkiségű közösségek megerősítése.

Az adománygyűjtések eredményeiről minden évben a Barátainknak újságok téli számaiban adunk tájékoztatást.

Tájékoztató jelleggel az elmúlt évek akcióinak eredményei (bevétel):
– 2015: 1.890.849 Ft (gyűjtés időtartama 2015.08.24-2015.12.01.)
– 2014: 1.639.905 Ft (gyűjtés időtartama 2014.08.26-2014.12.04.)
– 2013: 1.606.109 Ft (gyűjtés időtartama 2013.08.27-2013.11.13.)
– 2012: 1.715.825 Ft (gyűjtés időtartama 2012.09.04-2012.10.30.)
(Forrás: CiviCRM adatbázis, 2016.08.10-én készített lekérdezés.)
(Összegek: az adott időtartamok során beérkezett adományok összegei.)

Bar2012osz_elolapBaratainknak_14oszBIG-page-001