Egyéb kategória bejegyzései

Gyökerek Tábor 2019

Idén nyáron 2019. július 2-10. között immár a tizenhetedik Gyökerek Tábort rendezhettük meg, hála a lelkes segítő csapatnak és nagylelkű támogatóinknak, köztük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gyermek-és Ifjúsági Alprogramjának a Józsefvárosi Önkormányzatnak, és a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy hozzájárultak táborunk megvalósításához.

Célunk többrétű volt: 

 • hátrányos helyzetéből kifolyólag Magyarországon még nem járt, határon túl élő magyar gyermekeknek Magyarország, Budapest nevezetességeit, történelmét, kultúráját bemutatni, 
 • a szórványból érkező gyerekeknek magyar ajkú közeget biztosítani a nyelv gyakorlására, 
 • játékos módon bevonni őket a közösségépítés élményébe,
 • közösségi, lelki élményt nyújtani.

Az idei évben 34 határon túli hátrányos helyzetű gyermek érkezett kísérőikkel 3 régióból: Kárpátaljáról Sislócról és környékéről, Erdélyből Fitódról és Délvidékről Törökbecséről és Beodráról.

Fontos, hogy ebben az évben is sikerült – a céljainkkal megegyezően – valóban igen rászoruló gyerekeket meghívni, akiknek esetenként a napi ruházkodás is gondot jelentett.

A hátrányos helyzetű gyerekek tehát találkozhattak egy intenzív tábori élmény keretében a magyarság kulturális kincseivel és hagyományaival, így a résztvevők nemzeti identitásukban erősödhettek meg. Másrészt tovább bővült az immár másfél évtizedes kapcsolati háló a tábor szervezői és lebonyolítói, valamint a partnerszervezetek és a gyerekek között (idáig már több mint 580 gyermek vett részt táborainkban). Mindezek mellett a lebonyolításba bevont, határon túli partnerek számára is értékes tapasztalatot jelentett a tábor, melyet aztán közösségeikben, munkájuk során hasznosítani tudnak, hiszen tanítóként, hitoktatóként, illetve plébánosként dolgoznak.  A 25 fős, magyarországi fiatalokból álló szervezőgárda számára is meghatározó volt a hét: igazán intenzív kapcsolatba kerülhettünk a  gyerekekkel, és ezáltal sokat tanulhattunk arról a határon túli magyar közegről is, ahonnan ők érkeztek.

Számos kulturális programunk volt: bejártuk a Budai Várnegyedet, meglátogattuk a Parlamentet, megnéztük a Hősök terét, a Tihanyi apátságot, részt vettünk a Magyar Nemzeti Galéria egy múzeumpedagógiai programján, megtekintettük az Esztergomi-bazilikát. A Misztrál együttes fergeteges koncertet adott a táborozóknak. Meglátogattuk a Fővárosi Állatkertet és a Nagycirkuszt, fürödtünk a Balatonban. Megmásztuk a Gellért-hegyet és kisvasúton a Budai-hegyekbe is eljutottunk, ahol libegőztünk is, a Margitszigeten pedig bringóhintóztunk, és hajókáztunk a Dunán. A sok program közepette igyekeztünk egymásra figyelni, esténként pedig közös imával zártuk a napot, hogy aztán a másnap reggel mindig egy-egy újabb csapat ébreszthesse a még alvó táborlakókat.

Számunkra a tábor sikerességének legfőbb mércéje a gyerekek öröme, vidámsága és a segítő csapat által nyújtott szolgálat minősége. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy élmény volt végigkísérni, hogy a kezdetben egymást és minket sem ismerő gyermekek, fiatalok hogyan nyíltak meg. Beszédes visszajelzés volt számunkra a hét folyamán a gyermekek felszabadultsága, öröme, ragaszkodása, a búcsúzáskor könnyes arcok, a baráti ölelések, és a felnőtt kísérők visszajelzései.

A tábori programok és a napközi események során alkalmazott általános módszerünk a gyerekekhez való nyitott hozzáállás, ugyanakkor az általunk kikötött feltételek következetes érvényesítése volt. Úgy érezzük, sikeresek voltunk e téren, ami annak is köszönhető, hogy a gyerekek a nyitottságunkat bizalommal, együttműködéssel viszonozták. A módszert illetően az egyes programokhoz igazodva, az adott program jellegéből fakadó értékeket próbáltuk tudatosítani a gyerekekben. A személyes figyelem biztosítása indokolja a táborban a nagyszámú (25 fő) segítői részvételt, hiszen így 1-2 gyerekre jut egy felnőtt önkéntes, aki a személyes igényeiket is figyelembe tudja venni. Tudja kezelni az esetenként felmerülő problémákat, illetve ki van zárva az idegen nagyvárosban való eltévedés, csoporttól leszakadás esélye.  Továbbá ez különösen hasznos az olyan programoknál, mint a balatoni fürdőzés, hiszen nem minden gyermek tud úszni, állandó felügyeletet igényelnek. Pedagógiánk központi eleme a személyes példaadás is: több egykori táborozó önkéntesként, határon túli kísérőként tér vissza hozzánk, vagy biztatásunkra magyarországi egyetemen folytatja felsőfokú tanulmányait. 

A szervező csapat tagjai elkötelezettek a tevékenység folytatásában, de nagyon fontosnak tartjuk a fenntarthatóság szempontjából, hogy fiatalok folyamatosan bekapcsolódjanak a munkánkba. Ezért év közben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szervezői csapat élő közösség legyen. 

Az alábbi kommunikációs csatornákon igyekszünk folyamatosan naprakészek lenni: 

Táborunk honlapja: gyokerektabor.hu. 

A tábor folyamán a Facebook oldalunkon (facebook.com/gyokerektabor) folyamatosan tudósítottunk a napi eseményekről, amely beszédes visszajelzés volt mind a gyerekek szüleinek, mind a támogatóknak.

Musica Sacra – Jezsuita ünnepi egyházzene

Közel száz éves hagyomány, hogy a Jézus Szíve Jezsuita Templom pezsgő egyházzenei életét évente egy-egy nagyszabású koncerttel koronázza meg, melyet a templom MUSICA SACRA Kórusát is működtető Jézus Társasága Alapítvány szervez meg.

Az elmúlt évben a zenei csúcspontot 2019. szeptember 7-ére szerveztük meg, ugyanis ezen a napon négyes ünnepet ült a magyar jezsuita rendtartomány: 1909-ben, száztíz évvel ezelőtt ezen a napon vált önállóvá a provincia, melynek védőszentjei, a Kassai Vértanúk éppen négyszáz évvel ezelőtt adták életüket hitükért. Szeptember első szombatján, 11.00 órakor tartott ünnepi szentmise keretében tette le örökfogadalmát Bartók Tibor jezsuita, és ez alkalomból szenteltük meg a nyáron lezajlott templomfelújítás keretében elkészült új tetőt és szentély berendezést.

A négyes ünnep fényét különleges muzsikával tettük még emlékezetesebbé. A szertartás gerinceként Domenico Zipoli 17. századi jezsuita szerzetes-zeneszerző Szent Ignác-miséje szólalt meg, melyet (mivel Agnus Dei tétele elveszett) W. A. Mozart Koronázási miséjének zárótételével, illetve Laudate Dominum c. ünnepi kantátájával egészítettük ki. A szertartás elején és végén, illetve a szentmisét követően a Suscipe Domine… kezdetű Szent Ignác-himnusz két kortárs magyar feldolgozása szólaltak meg, vegyes kar, énekes szólisták és kamarazenekar előadásában.

A műveket a templommal gyümölcsöző kapcsolatot ápoló, hangszeres szólisták közreműködésével templomunk Musica Sacra kórusa adta elő, Rónaszéki Tamás vezényletével.

Az ünnepi szertartás keretében felcsendült előadás különlegességét az adta, hogy a viszonylag nagyszámú előadói apparátus a karzaton foglalhatott helyet, hiszen a templom felújítás alatt álló Wegenstein orgonája csak szeptember második felében költözött vissza az orgonaépítő műhelybéli munkálatok befejeződését követően eredeti pozíciójába. 

Hálásan köszönjük nagylelkű támogatónknak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy hozzájárult a négyes ünnepünk egyházzenei szolgálatának  megvalósításához.

Lelkipásztorkodás a templom falain túl

A magyar jezsuiták tucatnyi helyen látnak el templomi szolgálatot, s megjelenítik az ignáci lelkiséget lelkigyakorlatos házakban, iskolákban, közösségekben. Az élőszó mellett azonban a hagyományos és újabb, a digitális és a virtuális kommunikációs felületeken is igyekszünk naprakészen, a lehető legkorszerűbb újítások felhasználásával hirdetni az Isteni Igét.

Legyen Ön is szolgálatunk részese, és támogassa médiaapostoli küldetésünket, hogy minél több szeretetre szomjazóhoz – közöttük is kiemelten a fiatalokhoz – eljuttathassuk a feltámadt Krisztus örömhírét!

Kérjük, anyagi lehetőségeihez mérten juttassa el adományát a Jézus Társasága Alapítvány számlájára a mellékelt csekken vagy banki átutalással „médiaapostolság” megjegyzéssel. Számlaszám: 11100104-18064333-12000007 (CIB Bank Zrt.)

Musica Sacra kórus – Mozart Requiem

A Jézus Társasága Alapítvány szervezésében a MUSICA SACRA Kórus 2018. november 11-én a Pesti Jézus Szíve Templomban előadta Mozart Requiemjét, amely méltán a zeneirodalom egyik legnépszerűbb és legkiemelkedőbb darabja.

A KÓTA által „Hangversenykórus Cum Laude” címmel minősített énekkar 1970 óta énekel a jezsuita templom szolgálatában és élvezi az ottani közösség szeretetét. Számos rádió, CD és hangversenyfelvételük készült. Sok budapesti, vidéki és külföldi templomban is felléptek. Karnagya 1988 óta Rónaszéki Tamás, aki a Budapesti Vonósok prím hegedűse, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium tanára.

A Pesti Jézus Szíve Templomban eddig egyetlen egyszer, több mint tíz évvel ezelőtt hangzott el Mozart e remekműve. Mindenszentek havában sokfelé felhangzanak requiemek, de Mozart műve kiemelkedik ezek közül. Kórusunk a színvonalasan, kiváló művészek közreműködésével szólaltatta meg e darabot. A csaknem 50 tagú kórusnak nagy megtiszteltetést jelentett profi zenészekkel énekelni, hiszen így még kifinomultabb, még magasabb rendűvé vált az előadás, amely minden amatőr énekesnek különösen nagy örömet jelentett!

Az előadással több célunk is volt. Programunk széles körben való meghirdetésével szándékunkban állt mindazokat is igényes zenei élményben részesíteni, akik – különböző okok miatt – nem tudnak eljutni koncerttermekbe. Hallgatóink lelki ráhangolódásán túl – hisz ezzel a koncerttel a templomhoz tartozó urnatemetőben nyugvó halottakra, illetve elhunyt hozzátartozóinkra is emlékezünk -, hagyományt kívánunk teremteni programunkkal: évente szeretnénk megismételni előadásunkat az említett együttesek és művészek közreműködésével. Hagyományteremtő terveink első állomásának szántuk a 2018. évi Mozart: Requiem előadást, amelynek keletkezéséről és zenei mélységeiről rövid ismertetőt is tartunk a hallgatóság számára az előadás előtt.

Hálásan köszönjük nagylelkű támogatóinknak, köztük a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Józsefvárosi Önkormányzatnak, hogy hozzájárultak koncertünk megvalósításához.

Gyökerek Tábor 2018

2018. július 1-8. között immár a tizenhatodik Gyökerek Tábort rendezhettük meg, hála a lelkes segítő csapatnak és nagylelkű támogatóinknak, köztük a Bethlen Gábor  Alapkezelő Zrt-nek a Józsefvárosi Önkormányzatnak és a Köztársasági Elnöki Hivatalnak, hogy hozzájárultak a táborunk megvalósításához.

Célunk többrétű volt:

 • hátrányos helyzetéből kifolyólag Magyarországon még nem járt, határon túl élő
  magyar gyermekeknek Magyarország, Budapest nevezetességeit, történelmét,
  kultúráját bemutatni,
 • a szórványból érkező gyerekeknek magyar ajkú közeget biztosítani a nyelv
  gyakorlására,
 • játékos módon bevonni őket a közösségépítés élményébe,
 • közösségi, lelki élményt nyújtani.

Az idei évben 33 határon túli hátrányos helyzetű gyermek érkezett kísérőikkel 3 régióból:
Kárpátaljáról Gálocs és Palló falvakból, Erdélyből Székelyszentkirályról és Délvidékről Zentáról.

Nagy öröm volt számunka, hogy ebben az évben is sikerült – a céljainkkal megegyezően – valóban igen rászoruló gyerekeket meghívni, akiknek esetenként a napi ruházkodás is gondot jelentett.

A hátrányos helyzetű gyerekek tehát találkozhattak intenzív tábori élmény keretében a magyarság kulturális kincseivel és hagyományaival, így a résztvevők nemzeti identitásukban erősödhettek meg. Másrészt tovább bővült az immár egy évtizedes kapcsolati háló a tábor szervezői és lebonyolítói, valamint a partnerszervezetek és a gyerekek között (idáig már több mint 530 gyermek vett részt táborainkban). Mindezek mellett a lebonyolításba bevont, határon túli partnerek számára is értékes tapasztalatot jelentett a tábor, melyet aztán közösségeikben, munkájuk során hasznosítani tudnak. A 25 fős, magyarországi fiatalokból álló szervezőgárda számára is meghatározó volt a hét: igazán intenzív kapcsolatba kerülhettünk a gyerekekkel, és ezáltal sokat tanulhattunk arról a határon túli magyar közegről is, ahonnan ők érkeztek.

Számos kulturális programunk volt: bejártuk a Budai Várnegyedet, meglátogattuk a Parlamentet, megnéztük a Hősök terét, a Tihanyi apátságot, részt vettünk a Magyar Nemzeti Galéria egy múzeumpedagógiai programján, megtekintettük a Szent István-bazilikát és a Szent Jobbot. A Hettyenfütty Együttes moldvai táncházat tartott a táborozóknak. Meglátogattuk a Fővárosi Állatkertet és a Nagycirkuszt, fürödtünk a Balatonban, felfedeztük a Csodák palotája érdekességeit. Megmásztuk a Gellért-hegyet és kisvasúton a Budai-hegyekbe is eljutottunk, ahol libegőztünk is, a Margitszigeten pedig bringóhintóztunk, hajókáztunk a Dunán.

A sok program közepette igyekeztünk egymásra figyelni, esténként pedig közös imával zártuk a napot, hogy aztán a másnap reggel mindig egy-egy újabb csapat ébreszthesse a még alvó táborlakókat.

 

Számunkra a tábor sikerességének legfőbb mércéje a gyerekek öröme, vidámsága és a segítő csapat által nyújtott szolgálat minősége. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy élmény volt végigkísérni, hogy a kezdetben egymást és minket sem ismerő gyermekek, fiatalok hogyan nyíltak meg. Beszédes visszajelzés volt számunkra a hét folyamán a gyermekek felszabadultsága, öröme, ragaszkodása, a búcsúzáskor könnyes arcok, a baráti ölelések és a felnőtt kísérők visszajelzései.

A tábori programok és a napközi események során alkalmazott általános módszerünk a gyerekekhez való nyitott hozzáállás, ugyanakkor az általunk kikötött feltételek következetes érvényesítése volt. Úgy érezzük, sikeresek voltunk e téren, ami annak is köszönhető, hogy a gyerekek a nyitottságunkat rendkívüli bizalommal, együttműködéssel viszonozták. A módszert illetően az egyes programokhoz igazodva, az adott program jellegéből fakadó értékeket próbáltuk tudatosítani a gyerekekben.

A szervező csapat tagjai elkötelezettek a tevékenység folytatásában, de nagyon fontosnak tartjuk a fenntarthatóság szempontjából, hogy fiatalok folyamatosan bekapcsolódjanak a munkánkba. Ezért év közben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szervezői csapat élő közösség legyen.

Az alábbi kommunikációs csatornákon igyekszünk folyamatosan naprakészek lenni:

Táborunk honlapja: gyokerektabor.hu
Facebook-oldal: facebook.com/gyokerektabor
A tábor eseményeiből zenés képválogatást készítettünk: https://vimeo.com/279227190