2020. szeptember havi bejegyzések

Növekedjenek Libanon cédrusai

Aktuális: 2020. augusztus 31. és október 5. között 586 500 Ft gyűlt össze, 39 adományozónknak köszönhetően. Hálatelt szívvel gondolunk minden adományozónkra, Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

„A téglaépületek leomlottak, majd kockakövekből építjük fel újra. A vadfügefákat kivágták, majd cédrusfákat ültetünk helyükbe.” (Iz 9,9)

2020. augusztus 4-én a bejrúti kikötőnegyedet kettős robbanás sújtotta. A hazánktól mintegy 2000 kilométerre fekvő Libanonban 2700 tonna ammónium-nitrát robbant fel, aminek következtében több mint kétszáz ember meghalt, ötezren megsérültek, sokakat eltűntnek nyilvánítottak, és közel 300 ezer ember elveszítette otthonát. A katasztrófa a városban tevékenykedő jezsuitákat is érintette: személyi sérülés a körükben nem történt, de a rend számos épülete megrongálódott.

A magyar rendtartomány a maga forrásaiból is küldött gyorssegélyt Libanonba, és mostani ,„Növekedjenek Libanon cédrusai!” kezdeményezésünkkel arra hívjuk barátainkat, hogy aki teheti, csatlakozzon a kilátástalan helyzetbe került embereken segítő világméretű összefogáshoz.

A helyi rendtartomány ilyen körülmények között is igyekszik segíteni a bajba jutottakat, köztük azokat, akik elveszítették munkájukat, hozzátartozójukat, s így megélhetési válságba kerültek. A segítségnyújtás összköltsége mintegy 260 ezer dollárra rúg, a rendtartomány bejrúti munkatársai többek között az alábbi területeken támogatják a rászorulókat:

  1. Élelmiszersegélyek biztosítása: naponta 500 fő számára nyújtanak azonnali élelmiszersegélyt, élelmiszerkosarakat állítanak össze, melyek több hónapra fedezik a rászoruló családok igényeit.
  2. Lakhatás támogatása: a megrongálódott lakóházak újjáépítéséhez és helyreállításához nyújtott segítség, valamint a hiányzó háztartási cikkek pótlásának támogatása (pl. tűzhely, hűtő, matracok).
  3. Mentális egészség megőrzése és pszichoszociális támogatás: szociális munkások több csoportja mentális és lelki segítségnyújtást végez a mindennapi élet nehézségeivel való megküzdésben, a katasztrófa következtében átélt traumák, veszteségek feldolgozásában.

Amennyiben jó szívvel támogatja a libanoni jezsuiták munkáját, köszönettel fogadjuk adományát a Jézus Társasága Alapítvány számlaszámára október 30-ig. A beérkező összeget a közel-keleti provincia bejrúti központjának juttatjuk el.

JTA Gyorsgyűjtések számla: 11100104-18064333-13000000 (CIB Bank)
Közlemény: Bejrúti robbanás, 2020

Kérjük, a megjegyzés rovatba írja be e-mail címét, hogy támogatásáért köszönetet mondhassunk, illetve tájékoztathassuk az adománygyűjtés fejleményeiről. Hálásan köszönjük nagylelkűségét!

P. Vízi Elemér SJ P. András Attila SJ Jacsó Annamária
tartományfőnök rendi forrásfejlesztési vezető forrásfejlesztő

Ima a bejrúti katasztrófa áldozataiért

Hisszük, hogy a hűséges és kitartó ima vigaszt, reményt és enyhülést enyhülést hozhat ezekben a nehéz időkben. Az augusztus 4-ei robbanás után a libanoni keresztények imát kértek hívőtársaiktól szerte a világon. Imádkozzunk közösen adománygyűjtő kampányunk végéig naponta egy Miatyánkot. Amennyiben lehetősége van, kapcsoljon imádságához további egyéni felajánlásokat is: például szentségimádás, szentírásolvasás, rászorulók segítése, böjt.

Kérjük, imádkozzon Ön is Bejrútért, a sebesültekért, a családjukért, azokért, akiknek otthona megsemmisült, a szociális és segélymunkásokért, valamint az egész országért, mivel ez a katasztrófa Libanon történelmének egyik legnehezebb és legkilátástalanabb időszakában következett be.

Médiaapostolság

A magyar jezsuiták tucatnyi helyen látnak el templomi szolgálatot, s megjelenítik az ignáci lelkiséget lelkigyakorlatos házakban, iskolákban, közösségekben. Az élőszó mellett azonban a hagyományos és újabb, a digitális és a virtuális kommunikációs felületeken is igyekszünk naprakészen, a lehető legkorszerűbb újítások felhasználásával hirdetni Isten igéjét.

Miskolc – A jövő iskolája

Őszi kezdeményezésünk keretében a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium digitális eszközfejlesztésére érkezett 1,6 millió forint összegben adomány. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollgéium célul tűzte ki, hogy hathatós választ adjon a XXI. századi digitális kor kihívásaira. Az iskola olyan oktatási rendszert kíván kialakítani, amely támogatja, hogy a diákok a jelenkor elvárásaira készüljenek fel, és lehetőségük nyíljon a jövő technológiáinak elsajátítására. Az intézmény tervei között szerepel, hogy teljes mértékben áttér a tanítást és tanulást támogató digitális rendszer alkalmazására, aminek a feltétele a tantermek felszerelése wifivel, kivetítővel, kamerával és hangszórókkal.